Starfstöðvar:

Á norðanverðum Vestfjörðum
Aðalstræti 12
415 Bolungarvík
456-7005
nave[hjá]nave.is
 
Á Ströndum/Reykhólum
Höfðagötu 3
510 Hólmavík
451-3105
hafdis[hjá]nave.is
maria[hjá]nave.is
 
Á sunnanverðum Vestfjörðum
Skor þekkingarsetur
Aðalstræti 53
450 Patreksfjörður
832-8418
margretth[hjá]nave.is
 
Í fornleifafræði
Fjölheimar í Sandvíkursetri við Bankaveg
800 Selfoss
895-1228
margrethronn[hjá]gmail.com

Umhverfisvottun Vestfjarða hjá NAVE

Hreinar fjörur Breiðafjarðar
Hreinar fjörur Breiðafjarðar

Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa lýst metnaði í umhverfismálum með því að fá umhverfisvottun innan þess ramma sem settur er af áströlsku samtökunum Earth Check. Þessi samtök eru þau einu sem taka að sér að votta starfsemi sveitarfélaga en einkum er miðað við áfangastaði ferðaþjónustunnar. Ætlast er til þess að að metnaðurinn nái til allra þátta sjálfbærrar þróunar. Sumarið 2019 var þessi málaflokkur fluttur úr umsjón Vestfjarðastofu og til Náttúrustofu Vestfjarða. María Maack, sem haldið hefur utan um málið að undanförnu fluttist vegna þessa til NAVE. Starfstöðvar hennar eru á Hólmavík og Reykhólum. Ferli vottunarinnar er kynnt á síðum Vestfjarðastofu, enda um byggðamál Vestfjarða að ræða. Nú er verið að afla allra nauðsynlegra gagna frá árinu 2018 til að freista þess að fá enn og aftur silfurvottun frá Earth Check

Meira

Arnarfjörður á miðöldum

Starfsmenn fornleifadeildar NAVE í Arnarfirði
Starfsmenn fornleifadeildar NAVE í Arnarfirði

Starfsmenn Fornleifadeildar Náttúrustofu Vestfjarða hafa undanfarið unnið að uppgreftri á víkingaskála í landi Auðkúlu í Arnarfirði, í tengslum við rannsóknina Arnarfjörður á miðöldum sem fornleifadeild Náttúrustofu Vestfjarða hefur staðið að síðan árið 2011.

Verkefnið Arnarfjörður á Miðöldum er í ár unnið með styrk frá prófessorsembætti Jóns Sigurðssonar við  Háskóla Íslands og safni Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. Rannsóknin hefur undanfarin ár einnig fengið styrk frá fornminjasjóð en það varð þó ekki þetta árið.

Á Auðkúlu hefur verið grafin skáli, járnvinnslusvæði, öskuhaugur bænhús og kirkjugarður og var járnvinnsla stunduð þar frá 900 en skálinn er mögulega frá byrjun 11. aldar. Skálinn er stór og gripir benda til mikillar efnis menningar. Rannsóknir fara einnig fram á Hrafnseyri í ár og á Litla Tjaldanesi en mjög spennandi niðurstöður borkjarnarannsókna er að vænta frá þeim jörðum sem greint verður frá síðar.

Meira

Starf forstöðumanns laust til umsóknar

Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir þessa dagana starf forstöðumanns laust til umsóknar.

Umsóknarfrestur til 26. ágúst 2019

Forstöðumaður leiðir alhliða rannsóknar- og þjónustustofnun í náttúrufræðum á Vestfjörðum, með aðsetur í Bolungarvík og starfsstöðvar á Hólmavík og Patreksfirði. Verkefni Náttúrustofunnar varða fyrst og fremst öflun upplýsinga um náttúru og umhverfi Vestfjarða og úrvinnslu á þeim. Starfsmenn Náttúrustofu sinna fjölbreyttum verkefnum á sínu starfsssviði fyrir sveitarfélög, stofnanir eða einkaaðila. Auk þess sér Náttúrustofan um rekstur safna fyrir Bolungarvíkurkaupstað.

Helstu verkefni forstöðumanns:
Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun mannauðs.
Leiðir rannsóknir á verkefnasviði Náttúrustofunnar.
Fjármál, áætlanagerð og innleiðing stefnumótunar í samstarfi við stjórn.
Ábyrgð á verkefnasamningum við sveitarfélög á Vestfjörðum.
Samskipti við stjórnvöld, aðildarsveitarfélög, önnur sveitarfélög á starfssvæðinu, samstarfsaðila og
viðskiptavini.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólapróf í líffræði og framhaldsmenntun í dýrafræði, vistfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla af sjálfstæðum rannsóknum og skýrslugerð.
Reynsla af styrkumsóknum og sjálfstæðum vinnubrögðum.
Stjórnunar- og rekstrarreynsla.
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og uppbyggilegt viðmót.
Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Náttúrustofan er rekin skv. lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 60/1992 og er stofnunin rekin af sex sveitarfélögum á Vestfjörðum með stuðningi ríkisins. Náttúrustofa Vestfjarða er ein af átta náttúrustofum sem starfa víðsvegar um landið og hafa með sér formlegt samstarf innan SNS, samtökum náttúrustofa.

Allar nánari upplýsingar veitir Friðbjörg Matthíasdóttir, fridbjorg@nave.is, sími 898 2563

Umsóknir berist á netfangið fridbjorg@nave.is

Meira
Fleiri fréttir

Starfstöðvar:

Á norðanverðum Vestfjörðum
Aðalstræti 12
415 Bolungarvík
456-7005
nave[hjá]nave.is
 
Á Ströndum/Reykhólum
Höfðagötu 3
510 Hólmavík
451-3105
hafdis[hjá]nave.is
maria[hjá]nave.is
 
Á sunnanverðum Vestfjörðum
Skor þekkingarsetur
Aðalstræti 53
450 Patreksfjörður
832-8418
margretth[hjá]nave.is
 
Í fornleifafræði
Fjölheimar í Sandvíkursetri við Bankaveg
800 Selfoss
895-1228
margrethronn[hjá]gmail.com

Náttúrustofa Vestfjarða | Aðalstræti 12 | 415 Bolungarvík | kt 610397 2209 | sími: 456 7005 | netfang: nave [hjá] nave.is